دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 15، خرداد 1392 

مقاله پژوهشی

1. ذات‌‌‌گرایی در عرفان اسلامی

صفحه 5-28

سیدیدالله یزدان‌پناه؛ محمدعیسی جعفری


2. ساینتولوژی ـ دیانتیکس

صفحه 29-53

بهروز فروتن؛ محمد نصیری؛ صابر جعفری