نویسنده = صدفی، مترجم: مهدی
تعداد مقالات: 4
1. دیدگاه آیت‌الله‌ جوادی آملی درباره عرفان نظری

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 27-58

مهدی صدفی


3. کتاب شناسی: فلسفه عرفان: ذات‎گرایی و ساخت‏ گرایی

دوره 6، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 152-168

نویسنده: راندولف ت. دیبل؛ مترجم: مهدی صدفی


4. چگونگی اعیان ثابته در فنای ذاتی (بررسی مناظرۀ علامه طباطبایی و علامه طهرانی)

دوره 5، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 125-150

مهدی صدفی؛ مرتضی حسینی شاهرودی