نویسنده = مهدی زاده، مینا
تعداد مقالات: 1
1. معنا، چیستی و هستی شناسی عقل از نظر ملاصدرا و دکارت

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 91-120

سید مهدی امامی جمعه؛ مینا مهدی زاده