تجدد امثال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در تفسیر وجود متغیر، اقوال متفاوتی بیان شده که برآمده از مبانی مختلف است؛ این اقوال عبارتند از: کون و فساد، حرکت، حدوث ذاتی و تجدد امثال. در این نوشتار، تفاوت تجدد امثال با دیگر معانی طرح‌شده دربارۀ وجود متغیر، بیان شده است. نظریۀ تجدد امثال با تجدد اعراض اشاعره ـ که قولی ناصواب است ـ قابل انطباق نیست. این نظریه با حرکت جوهری ـ که قولی مبرهن و صواب است ـ توضیح داده می‌شود. در پایان بحث، وجود استدلال نقلی یا عقلی بر تجدد امثال نفی می‌شود و بر این اشکال نیر تصریح خواهد شد که وحدت یا عینیت شیء سابق و لاحق را در تجدد امثال نمی‌توان حفظ کرد؛ و این وحدت، از راه مبدأ فاعلی و نفس رحمانی و از مسیری که جَندی در شرح فص سلیمانی ذکر کرده، قابل تأمین نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perpetual creation

نویسنده [English]

  • Javadi Amouli
چکیده [English]

In Commentary of changeable existence with the various foundations, there have been different expressions such as Generation and Corruption, Motion, Natural Occurrence and Perpetual Creation. In this research, the differences between perpetual creation and other meanings which is said about changeable existence is mentioned. And inconformity of perpetual creation with perpetual accident of Ash'arities which is erroneous expression, and also, substantial motion which is obvious and correct is have been explained. Finally, Existence of rational or revealed arguments for perpetual creation is rejected and for this objection is declaring that in perpetual creation «unity or priority and follower things can't be retained» and it indicates that this unity which Joundi cites it through Efficient and breath of the All-merciful in Fas-e-Soleimani description is not providable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perpetual Creation
  • substantial motion
  • Generation and Corruption and Perpetual Accident