عبدالله افندی بوسنوی (992-1054هـ) و رساله سر یقین او

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

عبدالله بوسنوی، از عارفان قرن یازدهم هجری است که تأثیر بسیاری بر گسترش فرهنگ اسلامی در منطقه بالکان داشته است. وی صاحب آثار بسیاری در عرفان نظری است که مهم‌ترین آنها شرح فصوص است. وی رساله سرّ یقین را در تفسیر آیه شریفه ﴿واعبُد رَبَّکَ حَتّیٰ یأتِیکَ الیقین﴾ به رشته تحریر درآورد و در آن از مقام احمدی و معانی یقین سخن گفت و ضمن رد این دیدگاه که یقین به معنای موت است، با استناد به سخنان شیخ با کلنجار در کتاب مناقب العارفین جامی، یقین را به معنای مشاهده عین قدیم تفسیر نموده است. مقاله حاضر حاوی توضیحاتی درباره نگارنده این رساله و متن اصلی رساله است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Abdullah Effendi al-Bosnawi (d. 1054/1644) and his Treatise Sirr al-yaqin

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Ziaee
  • Zahra KadkhudÁi Mizriji
چکیده [English]

AbdullÁh Effendi al-Bosnawi was a 17th century mystic who was greatly influential in the proliferation of Islamic culture in the Balkans. He composed many works in the field of theoretical mysticism, the most important of them being his commentary on the FuÒÙÒ al-Îikam of Ibn ÝArabÐ. In his treatise Sirr al-yaqÐn he sets out to comment on the verse “and worship your Lord until certainty comes to you” (15:99), and in the process touches on the station of AÎmadÐ and the meaning of yaqÐn. Rejecting the interpretation that yaqÐn signifies ‘death’, and basing himself on the words of Shaykh BakalinjÁr in JÁmi’s Manaqib al-Árifin, he takes yaqin to mean ‘the intuitive witnessing of the pre-eternal object’. The article in hand contains some explanations about the author of the treatise along with the original text of the treatise.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bosnia
  • certainty
  • Exegesis
  • mysticism
  • reality of certainty
  • eye of certainty
  • knowledge of certainty