فلسفه حقوق بشر از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

حقوق بشر از زمینه‌های وجودی معرفتی و غیر معرفتی بهره‌ می‌برد که زمینه‌های وجودی معرفتی آن عبارتند از: مبانی، منابع و مبادی یا پایه‌های اعتقادی که آن هم شامل پایه‌های هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و معرفت‌شناختی می‌شود. فلسفه حقوق بشر به دو معنا می‌تواند مطرح شود: یکی دانشی درجه دوم که از پیوند حقوق بشر با مبانی و پایه‌های اعتقادی آن سخن می‌گوید. فلسفهٴ حقوق بشر در این معنا، بخشی از روش‌شناسی بنیادین حقوق بشر است. دیگری دانشی درباره مبانی و پایه‌های اعتقادی و متافیزیکی حقوق بشر است که صحت و سقم آنها را می‌سنجد فلسفه حقوق بشر در صورت اخیر، بخشی از متافیزیک خواهد بود.
در این مقاله، ابتدا از حداقل پایه‌های اعتقادی لازم برای تدوین جهانی حقوق بشر سخن می‌رود و از آن پس مبادی هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و معرفت‌شناختی حقوق اسلامی بشر به بحث گذاشته می‌شود. سپس منابع و مبادی متخذ از آن اصول تبیین می‌شود و در نهایت با مقایسه‌ای تطبیقی، امتیازهای حقوق بشر اسلامی در قیاس با اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Philosophy of Human Rights Based on the Views of Ayatullah Jawadi Àmuli

نویسنده [English]

  • hamid Parsania
چکیده [English]

Human rights is composed of epistemological-ontological dimensions as well as non-epistemological ones. The former is composed of principles, sources, and fundamental or foundations of belief. Thesefoundations include ontological foundations, anthropological foundations, and epistemological foundations.
The term “philosophy of human rights” can be used in one of two ways: The first is as a second-degree science which speaks to the relation and connection between human rights and its principles, sources, and foundations. Accordingly, the philosophy of human rights is part of the foundational methodological study of human rights. The second way that the term can be used is as a study of the sources, foundations and metaphysical beliefs of human rights. In other words, it pertains to its truth or error. In this sense, the philosophy of human rights would fall under metaphysics.
This article begins by discussing the basic principles and foundational beliefs that are necessary in formulating a universal set of human rights. Thereafter, the ontological, anthropological, and epistemological foundations of the Islamic rights of man are discussed. The sources and foundations, which are extracted from those principles, are elaborated on. In conclusion, through a comparative process, the distinguishing features of Islamic human rights are mentioned in comparison to the Universal Declaration of Human Rights.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy of human rights
  • foundational beliefs
  • Metaphysics
  • Islamic human rights
  • Epistemology
  • Anthropology