معنای زندگی به روایت حکمت متعالیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

معنای معنای زندگی چیست؟ آیا زندگی از جنس جواهر مادی، چون سنگ و آب است یا از مقولهٴ اعراض و خاصه‌ها است یا از نوع رویدادها و فرایندها؟ در ترکیب معنای زندگی مراد از «معنا» چیست؟ آیا مقصود از هدف زندگی، کارکرد زندگی است یا ارزش زندگی؟
حکمت متعالیه نظام حِکمی است که به وسیله صدرالمتألهین شیرازی بنا گذاشته شد و شاگردان و همفکران وی این نظام را توسعه و تکمیل کرده‌اند. اصالت وجود، حرکت جوهری، اتحاد عقل و عاقل و معقول، نظام احسن و... برخی از امّهات اصول حکمت متعالیه است. براساس این اصول و سایر مبانی، شعور و حیات و عشق در همهٴ عالم جاری است. معنای نظام احسن این است که حکمت الهی موجب می‌شود سلسله علل مادی به گونه‌ای باشد که تا حد ممکن مخلوقات بیشتری از کمالات بهره‌مند گردند؛ یعنی قوانین حاکم بر جهان و انسان بهترین نظام ممکن باشد تا بیشترین خیر و کمترین شرّ گریبان‌گیر بشر شود. به سخن دیگر احسن بودن نظام، اقتضای صفت «عنایت الهی» است.
معنای زندگی برای انسان در حکمت متعالیه به فلسفه حیات و هدف خداوند از آفرینش انسان بازمی‌گردد. ملاصدرا با ترسیم مراتب نفس طبیعی، نباتی، حیوانی و انسانی، حرکت و سیر تکاملی نفس را هماهنگ با روند حرکت جوهر در ماده می‌داند که از ماده آغاز و به فراتر از آن می‌انجامد و به همین دلیل معاد و قیامت برای روح انسان محقق می‌شود. حرکت جوهری نفس، از عقل هیولایی با رسیدن به عقل مستفاد پایان نمی‌پذیرد؛ زیرا مرحلهٴ چهارم حیات معنوی نفس، یعنی مرتبهٴ اتصال با عقل فعال یا همان روح قدسی و روح‌القدس، جذبات معنوی و اقتباس از نور و معرفت را میسر می‌کند و این معنای زندگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Meaning of Life According to Transcendent Wisdom

نویسنده [English]

  • Mas‛ūd Āzarbāyijānī
چکیده [English]

What does “the meaning of life” mean? Does life have the same nature of material substances like stone and water, is it of the category of accidents and properties, or of type of events and processes? What is meant by “meaning” in “the meaning of life”? By “the purpose of life,” is it meant “function” of life or “value” of life?
The Transcendent Wisdom is a philosophical system founded by Mulla Sadra and developed by his followers. Principality of existence, substantial motion, unity of the intellect, intelligent, and intelligible, the best created order, and the like are among basic principles of Transcendent Wisdom. Based on these principles and other foundations, life, consciousness, and love have spread throughout the universe. By “The best created order” is meant that divine wisdom has devised a plan within the material causes that as much creatures as possible could attain perfection; i.e., the laws governing the universe and human being be the best possible order so that the utmost good and the least evil befall human being. In other words, it is the “divine providence” that calls for the best possible order.
The meaning of life for human being in Transcendent Wisdom refers to the philosophy of life and God’s purpose of creation. Devising the levels of natural, vegetable, animal and human soul, Mullā Ñadrā sees the evolution of the soul in agreement with the process of the movement of substance in the matter beginning from matter and going beyond on account of which resurrection takes place for the human spirit. Starting from the material intellect, the substantial motion of the soul, would not come to an end by reaching the acquired intellect (al-aql al-mustafād); for the fourth stage of the spiritual life of the soul, i.e., the level of connection with the active intellect (al- aql al-fa āl) or the Holy Spirit, actualizes the spiritual ecstasy and derivation from the light and knowledge. This is the meaning of life.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meaning of life
  • Transcendent Wisdom
  • Mulla Sadra