کلیدواژه‌ها = اضافۀ اشراقی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی نظریة معرفتی سهروردی و پاسخ به اشکالات

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-96

رضا قاسمیان مزار


2. تبیین تجسم اعمال براساس نظریة «اضافة اشراقی» ملاصدرا

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 97-120

مریم محبتی؛ علیرضا کهنسال؛ عباس جوارشکیان