کلیدواژه‌ها = حرکت
تعداد مقالات: 2
1. نسبت حرکت و زمان در فلسفه ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 17-40

آصف احسانی


2. تحلیل و نقد حرکت دیالکتیکی هگل و ماتریالیسم دیالکتیک با تأکید بر آرای شهید مطهری

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 109-141

زینب شاوردی؛ طوبی کرمانی