کلیدواژه‌ها = ابن سینا
تعداد مقالات: 4
1. معیار و مصداق برهان صدیقین از نظر استاد جوادی آملی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-61

عسکری سلیمانی امیری


2. ابن سینا در فرایند تجرید

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 153-192

ترجمه: آصف احسانی


3. نظریه معرفتی ابن سینا و بررسی آن در پرتو اصالت وجود و اصالت ماهیت

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 73-90

رضا قاسمیان مزار؛ هادی یساقی