کلیدواژه‌ها = تابع دوسویی
تعداد مقالات: 1
1. تابع دوسویی مراتب معرفت و هستی در نظام فلسفی صدرا

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-89

عبدالحمید محمدی؛ نفیسه ساطع؛ محمد علی عبداللهی