کلیدواژه‌ها = فلسفه اسلامی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تمایز هستی‌شناسی یونانی و اسلامی؛ در بسترِ فلسفۀ ارسطو و ابن‌سینا

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 87-110

سعیده امینی؛ حامد ناجی اصفهانی


3. بررسی شرایط امکان اخذ میراث فلسفی یونان در آغاز تأسیس فلسفه در عالم اسلام

دوره 5، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 29-59

مهدی عطایی؛ اباصالح تقی‌زاده طبری


4. فلسفه اسلامی در ایران معاصر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 111-143

محمد فنایی اشکوری