کلیدواژه‌ها = انسان‌شناسی
ملاحظاتی در مضامین فلسفی شعر متنبی با ارجاع به امثال و حکم دهخدا

دوره 9، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 129-154

علیرضا منوچهریان؛ زهرا حامدی یکتا؛ حسین کلباسی اشتری


فلسفه حقوق بشر از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 129-146

حمید پارسانیا