کلیدواژه‌ها = روش‌شناسی تفهمی (هرمنوتیک)
تعداد مقالات: 1
1. تأملی بر روش‌شناسی در علوم انسانی

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 155-183

نرگس نیکخواه قمصری؛ فاطمه کاظمی آرانی