کلیدواژه‌ها = دکارت
تعداد مقالات: 4
1. گستره و راز بداهت تصدیقات ازنظر صدرا و دکارت

دوره 10، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 69-97

سید محمد داود علوی؛ علی کرباسی زاده اصفهانی؛ مهدی دهباشی


2. وجوه اشتراک و افتراق فکری هوسـرل و دکـارت

دوره 7، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 139-174

سید محمد تقی شاکری


3. معنا، چیستی و هستی شناسی عقل از نظر ملاصدرا و دکارت

دوره 6، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 91-120

سید مهدی امامی جمعه؛ مینا مهدی زاده


4. بررسی جایگاه علیت و لوازم آن از نظر دو فیلسوف عقلگرا: ابن‌سینا و دکارت

دوره 3، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 143-160

سید صدرالدین طاهری؛ مریم حسن‌پور