نویسنده = علی اکبر احمدی افرمجانی
تعداد مقالات: 1
1. ملاصدرا و معناشناسی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 119-142

حسن همتائی؛ علی اکبر احمدی افرمجانی