نویسنده = حسام الدین شریفی
تعداد مقالات: 3
1. علوم عملی اعتباری و حقیقی در اندیشه علامه طباطبایی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 33-60

حسام الدین شریفی؛ منصوره مظفری


2. رابطه اعتباریات و تکوین از نظر آیت الله جوادی آملی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-26

حسام الدین شریفی


3. دلالت معنایی مفاهیم جزئی و نقش آن‌ها در منطق ارسطویی

دوره 7، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 151-186

حسام الدین شریفی