نویسنده = حامد شیواپور
تعداد مقالات: 1
1. جوهر به‌ مثابه امر واقعی در فلسفه لاک

دوره 6، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 133-151

نازنین زهرا بیگدلی؛ ابراهیم موسوی؛ حامد شیواپور