نویسنده = آصف احسانی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل و تبیین نظریه حیث التفاتی در پژوهش‌های منطقی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 121-155

آصف احسانی


2. ابن‌سینا؛ معانی وهمی و مسألة روی‌آورندگی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 63-92

آصف احسانی؛ یارعلی کرد فیروزجایی


3. ابن سینا در فرایند تجرید

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 153-192

ترجمه: آصف احسانی


4. نسبت حرکت و زمان در فلسفه ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 17-40

آصف احسانی